Bülten 2016

Bülten 2016-59 Olağanüstü Halin Devamı Süresince İflas Ertelemesi Talebi Kabul Edilmemektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,02.08.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/59)

OLAĞANÜSTÜ HALİN DEVAMI SÜRESİNCE İFLAS ERTELEMESİ TALEBİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR

31 Temmuz 2016 gün ve 29787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 669 sayılı, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 ncü maddesinde “Olağanüstü halin devamı süresince , 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nub 179 ncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelemesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir.” denilmiştir.

İflasın ertelenmesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, diğer bir deyişle borca batık durumda olan bir işletmenin belli koşullarla geçici olarak iflasına karar verilmesini önlemek, iflas kararı verilmesini gerektiren borca batıklığı ortadan kaldırmak, firma durumunun ıslahı ve varlığını ve faaliyetini sürdürmesini sağlamak amacıyla getirilmiş bir müessesedir.

İflasın ertelenmesi kurumunun temel amacı, mali durumu bozulmuş ve iflası istenmiş olan bir sermaye şirketinin mali durumunun düzelmesi ihtimali bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak şirkete toparlanma ve yeniden üretim ve istihdam yaratma imkânı vermektir. Süreç sırasında iyileştirme projesine uygun olarak ticari faaliyete devam edilmektedir. Süreç sonunda başarıya ulaşılabilir, ödemeler yapılabilir ve ticari hayata devam edilebilir veya başarı sağlanamayarak iflas ya da konkordato sürecine de gidilebilir.