Bülten 2016

Bülten 2016-58 Kesin mizan bildirimi uygulaması kaldırıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,27.07.2016

BÜLTEN (E.Ö. 2016/58)

KESİN MİZAN BİLDRİMİ UYGULAMASI KALDIRILDI

403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren “ Kesin Mizan Bildirimi” verme uygulaması, 27 Temmuz 2016 gün ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 472 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğü kaldırılan Genel Tebliğ hükümlerine göre; bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi”ni elektronik ortamda vermek zorundaydılar.