Bülten 2016-56 Vergi Takvimi 2016 Temmuz

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 03.07.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/56 )

2016 TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/07/2016 11/07/2016 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 14/07/2016 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 15/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 20/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/07/2016 25/07/2016 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2016 25/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2016 25/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
18/07/2016 26/07/2016 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2016 26/07/2016 Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2016 26/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2016 27/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/2016 28/07/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2016 01/08/2016 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)