Bülten 2016

Bülten 2016-07 Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin E Bilet Düzenlemesine İlişkin 462 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/07 )

HAVA YOLU İLE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN E BİLET DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 462 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ

25 Aralık 2015  gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 462 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Genel Tebliğe göre; kapsama giren, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin e-Bilet Uygulaması ihtiyari olup, kapsama giren mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararlanabileceklerdir.

E bilet uygulaması, 25.12.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334)’nin “I. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

e-bilet uygulamasına ilişkin 462 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.