Bülten 2016

Bülten 2016-49 Sanayi Sicil Belgesine Sahip İşletmelerin İmalat İşinde Kullandığı Makine ve Teçhizat Alımında Kullandığı Kredilerin Banka Muamele Vergisi İstisnası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 31.03.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/49 )

SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERİN İMALAT İŞİNDE KULLANDIĞI MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMINDA KULLANDIĞI KREDİLERİN BANKA MUAMELE VERGİSİ İSTİSNASI

29 Mart 2016 gün ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığınca yayınlanan 90 Seri Nolu Gider Vergileri Kanunu Genel Tebliğinde;

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerince imalat sanayinde kullanmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısı ile lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Açıklamalar;

a-İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri,

b-İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat,

c-İstisna uygulaması,

d-İstisna şatlarının ihlali,

konularını kapsamaktadır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.