Bülten 2016

Bülten 2016-08 Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve Benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin E Bilet Düzenlemesine İlişkin 463 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/08 )

SİNEMA, TİYATRO, KONSER, SPOR MÜSABAKASI VE BENZERİ ETKİNLİKLER İÇİN BİLET DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN E BİLET DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 463 SIRA NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİ

25 Aralık 2015  gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 463 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğde yer alan elektronik bilet uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

a-397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,

b-Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Biletleri düzenleyebilme ve       e-Biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

c-Tebliğin 10 uncu maddesinde belirlenen raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle yararlanabileceklerdir.

Bu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.