Bülten 2016

Bülten 2016-29 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarların Belirlenmesi Hakkında Karar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.01.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/29 )

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

1 Ocak 2016 gün ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu karar 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  (III) SAYILI LİSTE 2014/7127 sayılı BKK

1Ocak 2016’den Önceki Uygulama

2015/8353 sayılı BKK

1Ocak 2016’den Sonraki Uygulama

  (A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25   25  
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,85 63 1,03
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

0

 

 

4,59

 

 

0

 

 

5,57

2204.10 Köpüklü şaraplar 0 31,02 0 37,63
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 42,56 0 51,63
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar  

0

 

33,80

 

0

 

41,00

2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 4,59 0 5,57
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar  

0

 

124,23

 

0

 

150,71

2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

0

 

 

124,23

 

 

0

 

 

150,71

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

0

 

 

 

124,23

 

 

 

0

 

 

 

150,71

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler  

0

 

124,23

 

0

 

150,71

2208.50 Cin ve Geneva 0 110,48 0 134,03
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 110,48 0 134,03
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4’den fazla olanlar)  

0

 

124,23

 

0

 

150,71

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 124,23 0 150,71
2208.70 Likörler 0 124,23 0 150,71
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 124,23 0 150,71
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 107,72 0 130,68
2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 107,72 0 130,68

 

 

  (B) CETVELİ 2014/7127 sayılı BKK

1Ocak 2016’den Önceki Uygulama

2015/8353 sayılı BKK

1Ocak 2016’den Sonraki Uygulama

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi  

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

 

Vergi

Oranı (%)

Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu

Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,1971 1,1866 40 0,2210 0,2468
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,1971 1,1866 40 0,2210 0,2468
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1971 1,1866 40 0,2210 0,2468
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1971 1,1866 65,25 0,2210 0,2468
2402.90.00.00.00

 

 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

     

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

 

40

 

0,1971 1,1866  

40

 

0,2210 0,2468
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1971 1,1866 65,25 0,2210 0,2468
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

 

65,25

 

0,1971

 

1,1866

 

65,25

 

0,2210

 

0,2468

2403.10.10.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0515 1,1866 65,25 0,0577 0,2468
2403.10.90.00.19 Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25 0,0515 1,1866 65,25 0,0577 0,2468
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1971 1,1866 65,25 0,2210 0,2468