Bülten 2016

Bülten 2016-28 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oran ve Tutarların Belirlenmesi Hakkında Karar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.01.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/28 )

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORAN VE TUTARLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

1 Ocak 2016 gün ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1-I sayılı listeye, (%1 KDV oranına tabi) 19 ve 20 nci sıralar ilave edilmiştir.

19-Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek,razmol,balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka(manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil,

20-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan ham maddelerinin teslimi.

2-II sayılı listenin (%8 KDV oranına tabi) “B Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 23 ncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kalkan 23 ncü sıra aşağıdadır.

23- Küspe, (2008/14092 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük:21.09.2008) (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç)  tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

3-Bu değişim 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.