Bülten 2015

Bülten 2015-76 Ağustos 2015 Muhtasar, Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba Bs Formlarının Gönderilme Süreleri Uzatıldı

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 16.09.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/76)

AĞUSTOS AYINA AİT MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 28 EYLÜL2015 TARİHİNE KADAR, 30 EYLÜL 2015 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN “FORM BA” VE “FORM BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 05 EKİM 2015 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 14.09.2015 gün ve VUK-79/2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 79 ile 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.

24 Eylül 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 24 Eylül günü bayram tatiline rastladığından bayram tatilinin sonundaki ilk iş günü 28 Eylül 2015  tarihine kadar verilmesi ve ödenmesi  yasa gereği olduğundan  sirkülerde bu konuda bir açıklama yapılmamıştır.

İlgili sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79

Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Tarihi: 14/09/2015

Sayısı: VUK-79 / 2015-9

1.Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2.Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Eylül 2015 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

3.Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı