HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Güvence Denetimi Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)

GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI 3000 (GDS 3000) TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ  HAKKINDA TEBLİĞ (TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 45)

6 Kasım 2015 Gün ve 29524 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Güvence Denetimi Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır. 

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.