Bülten 2015

Bülten 2015-79 İnceleme Sırasında Yapılması Muhtemel İşlemler Hakkında Mükelleflere Bilgi Verilecektir

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 07.11.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/79)

İNCELEME SIRASINDA YAPILMASI MUHTEMEL İŞLEMLER HAKKINDA MÜKELLEFLERE BİLGİ VERİLECEKTİR

6 Kasım 2015 gün ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de değişiklikler yapılmıştır.

Mükellefler açısından yapılan en önemli değişiklik; Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerine  eklenen hükümlerle, inceleme sırasında tutulan tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe izah edileceğidir.

Bu değişiklikle incelemeye tabi olan mükellefler inceleme raporundan önce, hangi vergi konularda vergi ve ceza ile karşı karşıya kalabileceğini öğrenmiş olacaklardır.

İlgili yönetmelik değişikliği için tıklayınız