6736 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırma Hakkını Kaybedenlere Yeni Hak

9 Ocak 2017 gün ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılma  hakkını kaybedenlere yeni hak verilmesine ilişkin  5 Seri Nolu 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlandı.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız