HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:34)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.