Bülten 2015

Bülten 2015-80 KDV İadesi Kontrol Raporunun (Özet Rapor) İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görüntülenmesine 27 Ekim 2015 Tarihinden İtibaren Başlanmıştır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 08.11.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/80)

KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN (ÖZET RAPOR) İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİNE 27 EKİM 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLANMIŞTIR

KDV İadesi Kontrol Raporunun (Özet Rapor) İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görüntülenmesine 27 Ekim 2015 Tarihinden İtibaren Başlanmıştır

KDV iadesi talepleri mükellefler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilen belgeler Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi vasıtasıyla incelenerek KDV İadesi Kontrol Raporu (Özet Rapor)  halinde vergi dairelerine gönderilmektedir.

Vergi daireleri bu raporları ilgili mükelleflere gönderip raporlardaki sorunların giderilmesi halinde KDV iadesini yapmaktadır.

Vergi  idaresi yayınladığı bir duyuru ile, KDV İadesi Kontrol Raporlarının (Özet Rapor), İnternet Vergi Dairesi üzerinden mükellefler tarafından görüntülenmesi uygulamasına 27.10.2015 tarihi itibariyle başlanıldığını bildirmiştir.

Bu duyuruya göre, 01.07.2015 tarihinden sonra oluşan tüm KDV İadesi Kontrol Raporları vergi daireleri tarafından elektronik ortamda gönderilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi / Diğer Dilekçe ve Talepler / KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme (Yeni) / KDV İade Kontrol Raporu (Özet) Görüntüleme menüsünden görüntülenebilecektir.