Bülten 2015

Bülten 2014-54 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Tarihine Uzatılmıştır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 24.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/54 )

2014 YILINA AİT KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 30 NİSAN 2015 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının  24.04. 2015 günlü ve 76 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76

Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 24/04/2015

Sayısı  : VUK-76 / 2015-6 

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı