Haberler

449 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 10.04.2015

 

 449 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ GEÇMİŞE YÖNELİK MÜKELLEFİYET TESİS EDİLENLERE ELEKTRONİK BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ VERMEMELERİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

Maliye Bakanlığı 10 Nisan 2015 gün ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere e beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle özel usulsüzlük cezaları kesilmemesi ve bu konuda yapılacak işlemler açıklanmıştır.

İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.