2012 Yıllık Gelir Vergisi ve 2013 Şubat Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 24.03.2013 gün ve 88 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile  2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 29 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ise 26 Mart 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.