Bazı Malların Kabul Kredili,Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerine Göre İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranını % 0 (Sıfır) Olarak Tespit Edildi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 10.04.2015

BAZI MALLARIN KABUL KREDİLİ,VADELİ AKREDİTİF VE MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATINDA KAYNAK KKULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANINI % 0 (SIFIR) OLARAK TESPİT EDİLDİ

10.04.2015 gün ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı malların kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranını % 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Sözü edilen Bakanlar Kurulu ve eki listelere ulaşmak için tıklayınız.