Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı

9 Ekim 2012 gün ve28436 sayılı Resmi Gazete’de, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli(I) Sayılı Listenin (B) CetvelindeYer Alan  Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar’ın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

Bu karar 09.10.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararın ulaşmak için tıklayınız.