Bülten 2015

Bülten 2015-32 Bazı Mükelleflere 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlarına Yeniden Yapılanma İmkanı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,17.02.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/32 )

BAZI MÜKELLEFLERE 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANMA İMKANI

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan  2015/1 seri numaralı Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelgede, 6552 sayılı kanun kapsamında borçları için yeniden yapılandırma başvurusu yapan mükelleflerin, yeniden yapılandırma başvurusu yapmadığı başka vergi dairesinde bulunan borçları için yeniden yapılandırma imkanı tanınmıştır.

Bu iç genelgeye göre;

a-Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 30/04/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) yazılı başvurmaları halinde,

b-Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 30/04/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığın internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

bu başvurularının kabul edilmesi ve borçlarının Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının mükelleflere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.   

Bu iç genelgeye ulaşmak için tıklayınız.