Bülten 2015

Bülten 2015-27 445 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-31.12.2014 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Değerleme Kurları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.01.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/27 )

445 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

(31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI)

2014 yılı  kapandığı tarih olan 31.12.2014 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde, aşağıda yer alan 31 Ocak 2015 gün ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 445 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki  kurlar dikkate alınacaktır.

Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.

İlgili genel tebliğ aşağıdadır.

 

31 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29253

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 445)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2014 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2014 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

Eki için tıklayınız