Bülten 2015

Bülten 2015-10 2015 Ocak Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2015

                                                               BÜLTEN (E.Ö.2015-10)

2015 YILI OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/01/2015 12/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2015 12/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 12/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 23/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2015 23/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2015 23/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2015 23/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 26/01/2015 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/2015 26/01/2015 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2015 02/02/2015 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2015 02/02/2015 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2015 02/02/2015 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 02/02/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit Ödemesi
01/01/2015 02/03/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
01/01/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi