Bülten 2015

Bülten 2015-85 2015 Aralık Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.12.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/85)

2015 ARALIK VERGİ TAKVİMİ

01/12/2015 09/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2015 10/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/12/2015 24/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2015 24/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2015 25/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2015 31/12/2015 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2015 31/12/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
01/12/2015 31/12/2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi