Haberler

287 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği-2015 Yılında Uygulanacak Had, Tutar ve İstisnalar

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,30.12.2014 

 

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.