İndirimli Oran KDV İadesi ile İlgili 119 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayınlandı

İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade usul ve esasları, 23 Haziran 2012 Tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

 Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler, bu tebliğin yayımı tarihinden sonraki iade işlemlerine uygulanacak olup, bu tarihten önce iade talep edilmiş ise, önceki düzenlemelere göre yerine getirilecektir.

 Söz konusu Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.