Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği Yayımlandı

25 Ocak 2013  gün ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.