Bülten 2015

Bülten 2015-01 2015 Yılında Gerçekleşecek İşlemler İçin Geçerli İndirimli Oran İade Sınırı

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,30.12.2014 

BÜLTEN (E.Ö. 2015-01)

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VE İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV TUTARININ İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KISMIYLA İLGİLİ SINIR

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)’de indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2015 yılı için 19.500 TL olarak belirlenmiştir

Yıllar itibariyle sözü edilen sınır aşağıdaki gibidir.

Yıllar İndirimli Oran KDV İade Sınırı
2006 10.000
2007 10.800
2008 11.600
2009 13.000
2010 13.300
2011 14.300
2012 15.800
2013 17.000
2014 17.700
2015 19.500