Bülten 2014

Bülten 2014-65 Amortisman Listesine Yapılan İlave Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,07.08.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-65)

AMORTİSMAN LİSTESİNE YAPILAN İLAVE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER 

7 Ağustos 2014 gün ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 439 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan amortismana tabi kıymetler listesine yeni ilaveler yapılmıştır.

Yapılan ilaveler aşağıda yer alan 439 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde yer almıştır.

 

7 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29081

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 439)

28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

3.65.1.   Su taşımaya mahsus damacanalar

3

%33,33

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

  29.1.     Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

%6,66

 

 

29.1.1.   Plastik kalıplar

2

%50

 

 

29.1.2.   Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

%20

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

    45.1.9.   Güneş enerjisi santrali

10

%10

Tebliğ olunur.