Bülten 2014

Bülten 2014-66 Mali Tatil Uygulamasında Uygulama Dışı Bırakılan Bazı Sürelerin Kapsama Alındığına İlişkin Duyuru

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,21.08.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-66)

MALİ TATİL UYGULAMASINDA UYGULAMA DIŞI BIRAKILAN BAZI SÜRELERİN KAPSAMA ALINDIĞINA İLİŞKİN DUYURU

 

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı duyuruda:

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve Esas No: 2012/262, Karar No: 2013/512 sayılı kararına göre; Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil olduğunu, açıklamıştır.