Bülten 2014-68 Emlak Vergisine Esas 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,27.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-68) EMLAK VERGİSİNE ESAS 2015 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT

Devam

Bülten 2014-67 01.01.2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerinde Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulayacak Kurum Kuruluş ve İşletmeler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,27.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-67) 01.01.2014 TARİHİ VE SONRASINDA BAŞLAYAN HESAP DÖNEMLERİNDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA

Devam

Bülten 2014-66 Mali Tatil Uygulamasında Uygulama Dışı Bırakılan Bazı Sürelerin Kapsama Alındığına İlişkin Duyuru

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,21.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-66) MALİ TATİL UYGULAMASINDA UYGULAMA DIŞI BIRAKILAN BAZI SÜRELERİN KAPSAMA ALINDIĞINA

Devam

Bülten 2014-65 Amortisman Listesine Yapılan İlave Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-65) AMORTİSMAN LİSTESİNE YAPILAN İLAVE AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER  7 Ağustos

Devam

Bülten 2014-64 Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 347 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 438 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-64) VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Devam

Bülten 2014-63 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Hakkında 437 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-63)  YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA 437 SIRA

Devam

Bülten 2014-62 2014 Yılı Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                İstanbul,04.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-62)                                           2014 YILI AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son

Devam