Bülten 2014

Bülten 2014-63 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Hakkında 437 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,07.08.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-63) 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA 437 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

7 Ağustos 2014 gün ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 437 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik ile söz konusu genel tebliğin 6 ncı bölümü değiştirilmiştir. Buna göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirmeleri gerekmekte iken yapılan değişiklik ile bu süre 15 güne indirilmiştir.

Ayrıca ödeme kaydedici cihaz levhalarını da bu süre içinde iş yerlerine asma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişen hüküm ve değişmeden önceki hüküm aşağıdadır.

Değişiklik sonrası hüküm

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.” 

 

Değişiklik öncesi hüküm

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrıolmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün ((427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.