Bülten 2014Kategorisiz

Bülten 2014-39 2013 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin 28 Mart 2014 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,25.03.2014 

(BÜLTEN 2014/39)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI.

25.3.2014 tarih ve GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/96

Konusu                               : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi                                  : 25 /3/2014

Sayısı                                  : GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

İlgili Olduğu Maddeler      : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28

1.Giriş

25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak,

25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur. 

Mehmet ŞİMŞEK

  Maliye Bakanı