Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

11 Şubat 2014 gün ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği”nde bağımsız denetçi mührünün; ölçüsü, imal ettirilmesi, teslimi, muhafazası, bedeli, kullanımı, iade, yenileme ve zayi hallerinde yapılması gerekenler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.