6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 5 Mayıs 2012 gün ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu Genel Tebliğde, Kurumlar  Vergisi muafiyeti, istisnası, beyanname verilmesi, kurumlar vergisi tevkifatı konusunda değişiklikler yapılmıştır..

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.