Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26

29 Ocak 2014 gün ve 28897 Sayılı Resmi Gazete’de  “Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu tebliğin ekinde yer alan Yazılı Açıklamalar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 580) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.