2013 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı

28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.