İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23

29 Ocak 2014 gün ve 28897 Sayılı Resmi Gazete’de  “İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu tebliğin ekinde yer alan İlişkili Taraflar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 550) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.