Bülten 2013-38 2013 Mart Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.03.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/38 )

2013 MART AYI VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/03/2013 11/03/2013 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2013 11/03/2013 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 15/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 20/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 25/03/2013 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2013 25/03/2013 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2013 25/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
18/03/2013 25/03/2013 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2013 26/03/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
18/03/2013 26/03/2013 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2013 01/04/2013 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 2012 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2013 01/04/2013 Şubat 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2013 01/04/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi