Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması BDS 250

 

 

 

10 Aralık 2013 gün ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

-Finansal tablolarda yer alan önemli tutar ve açıklamaların belirlenmesinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu genel olarak kabul edilen mevzuat hükümlerine uygunluk sağlandığına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek,

-Finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek diğer mevzuata aykırılığın belirlenmesine yardımcı olması için belirli denetim prosedürlerini uygulamak ve

-Denetim sırasında belirlenen aykırılık veya şüphelenilen aykırılık hâllerine uygun biçimde karşılık vermektir.

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 250) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.