HaberlerTürkiye Denetim Standartları

İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi BDS 265

12 Aralık 2013 gün ve 28849 sayılı Resmi Gazete’de  “İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS265) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 9” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“Denetçinin amacı, denetim sırasında tespit ettiği ve mesleki muhakemesi sonucunda üst

yönetimden sorumlu olanların ve yönetimin dikkatini çekmeyi gerektirecek kadar önemli

olduğuna kanaat getirdiği iç kontrol eksikliklerini uygun bir biçimde üst yönetimden sorumlu

olanlara ve yönetime bildirmektir.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 265) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.