HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetçinin Hileye Karşı Sorumluluğu BDS 240

 

10 Aralık 2013 gün ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı  BDS 240 metninde yer aldığı gibi, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumluluklarını belirlemektedir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 240) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.