Haberler

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

9.4.2013 tarih ve 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

 

Tarih          09/04/2013

Sayı            KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi – 19

Kapsam    

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27

Konusu                                          : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                            : 09/04/2013

Sayısı                                             : KVK-27/2013-2 / Yatırım İndirimi – 19

 

İlgili olduğu maddeler                  : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri           Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                                                       

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,98 (yüzde bir virgül doksan sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı