Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’deDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

28 Kasım 2013 gün ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde; 1 Seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ” Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması “ başlıklı bölüm değiştirilmiştir..

Değişikliğin yer aldığı 27 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.