HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11)Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37)

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.