Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 14’deDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

28 Kasım 2013 gün ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde; 14 Seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ” Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı “ başlıklı bölüm değiştirilmiştir..

Değişikliğin yer aldığı 28 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.