HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ

14 Kasım 2013 gün ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı  BDS 220 metninde yer aldığı gibi, yürütülen her bir denetimle ilgili olarak kendisine,  denetimin mesleki standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olduğuna ve düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygunluğuna ilişkin makul güvence sağlayan kalite kontrol prosedürlerini uygulamaktır.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 220) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.