Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3

14 Kasım 2013 gün ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (Bds 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, BDS 210 metninde yer aldığı gibi Denetçinin amacı,  denetimin ön şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve denetçi ile yönetim ve  üst yönetimden sorumlu olanların denetim sözleşmesinin şartlarını aynı şekilde anladıklarının teyit edilmesi suretiyle yalnızca denetimin yürütüleceği esaslar üzerinde anlaşmaya varıldığı zaman, denetim sözleşmesini kabul etmek veya devam ettirmektir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 210) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.