Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5

14 Kasım 2013 gün ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5 ” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı  BDS 230 metninde yer aldığı gibi, denetçi raporunun dayanağına ilişkin yeterli ve uygun bir kayıt ve denetimin, BDS’lere ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak planlandığı ve yürütüldüğüne ilişkin kanıt sağlayan çalışma kâğıtlarını hazırlamaktır.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 230) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.