Bülten 2013-76 01 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Bilgiler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,14.11.2013

BÜLTEN(E.Ö.2013/76) 

01 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDEZORUNLU OLARAK BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 sayılı Kanunla değişik 39/2 nci maddesinde; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde zorunlu olarak bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır.

Bu bilgiler;

-Tacirin sicil numarası,

-Ticaret unvanı,

-İşletmesinin merkezi

-Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne  tabi ise (denetime tabi şirketler) tescil edilen internet sitesinin adresidir.

Bu bilgilerin hangi belgelerde yer alacağı ilgili maddede sayılmamıştır. Ancak, maddede yer alan “ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler” ifadesinden bu bilgilerin aşağıda yer alan belgeler olduğu anlaşılmaktadır.

-Fatura,

-İrsaliyeli Fatura,

-Parekende Satış Vesikası,

-Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi,

-Gider Pusulası,

-Müstahsil Makbuzu,

-Yolcu Bileti,

-Ücret Bordrosu,

Bu belgelerin yanında, aşağıda yer alan belgeler ticari defterlere doğrudan yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yer almamakla birlikte  bu belgelerde de zorunlu bilgilerin olması gerekeceğini düşünmekteyim. Ancak, bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığından görüş alınmasında fayda vardır.

-Sevk İrsaliyesi,

-Taşıma İrsaliyesi,

-Günlük Müşteri Listesi,

-Yolcu Listesi,  

-Kasa Tahsil Fişi,

-Kasa Tediye Fişi,

-Mahsup Fişi,

-Çek Bordroları.

-Benzer Belgeler

Ticari Mektuplarda ve Belgelerde yer alacak bilgiler zorunlu olarak 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılacaktır. Ancak daha önce bastırılmış olup bu tarihte mevcut olan ve belgelerin zorunlu bilgilerin mevcut olmadığı belgelerin bitinceye kadar kullanılabileceğini düşünmekteyim. Yine bu konuda da Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından görüş alınması uygun olacaktır.