Haberler

2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN

2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

(01.01.2016-31.12.2016)

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.64700
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 255,29
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (****) 1.935,23

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVRENE MALİYETİ (TL/AY)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.64700
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 16,47
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05
NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) (***) 255,29
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 32,94
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (****) 1.935,23

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

(****) İşverene maliyeti azaltmak amacıyla; işverene maliyetin 110 TL’si Hazine tarafından karşılanacaktır.